1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Clubul Sportiv Kyodai:

• organizaţie neguvernamentală non-profit funcționând în conformitate cu legile din România;

• cu sediul social în București, la adresa calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, et. -, ap. 36, Sector 3;

• înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 16844/A/2016;

• cod de identificare fiscală 35613237 (denumită în continuare „Kyodai” sau „Clubul”);

• număr de telefon (+4) 0 726 427 399;

• adresa de e-mail office@kickboxing.ro.

în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului kickboxing.ro denumit în continuare („Platformă”).

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Platformei, Kyodai va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Platforma, de exemplu comportamentul / preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul Platformei precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Platformei sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acesteia.

2.2. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Platformă, utilizați contul dumneavoastră de Facebook, Google sau Linkedin, Kyodai va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail, fotografie de profil.

2.3. Dacă sunteți vizitator al Platformei, Kyodai va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Platformei, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/ întrebări/ reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

2.4. Dacă participaţi la antrenamentele, activităţile sau proiectele noastre, Kyodai va prelucra date personale cum ar fi date morfofiziologice, obiceiuri alimentare şi de odihnă, date ce ţin de sănătatea fizică şi mentală şi alte date pe care le furnizaţi în mod direct către Kyodai.

2.5. Dacă participaţi la oricare dintre activităţile şi evenimentele Kyodai se pot prelua imagini şi date audio-video de către reprezentanţi ai clubului sau subcontractanţii ai acestuia.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării 

Dacă sunteți utilizator al Platformei, Kyodai prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

3.1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Kyodai pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Platforma, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului și rambursare etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Kyodai definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Kyodai.

3.2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Kyodai în contextul serviciilor prestate prin intermediul Platformei, inclusiv a obligațiilor în materie fiscala, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea pentru Kyodai de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Platformei.

3.3. Pentru activități de marketing si informare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări privind proiectele, produsele, serviciile oferite de Kyodai, prin intermediul Platformei.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin abonarea la newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.4. În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Platformei, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Platformă.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Kyodai de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Platforma. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.5. Pentru a ne asigura că sunteţi apţi din punct de vedere medical pentru a participa la antrenamente, activităţi, evenimente, competiţii şi concursuri de arte marţiale.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază verificarea stării dumneavoastră de sănătate, prevenţia accidentărilor şi desfăşurarea concursurilor şi competiţiilor în condiţii de fair-play.

3.6. Pentru implementarea proiectelor Kyodai aşa cum au fost ele formulate în cadrul cererilor de finanţare cu modificările şi ajustările ulterioare şi raportarea rezultatelor către finanţator.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază răspunderea pe care Kyodai şi-o asumă în faţa finanţatorilor de a îndeplini obiectivelor proiectelor, aşa cum au fost ele aprobate, şi de a raporta rezultatele către finanţator.

3.7. Pentru promovarea activităţii Kyodai şi diseminarea rezultatelor noastre.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru de creştere a organizaţiei şi a vizibilităţii acesteia, implicit de a ne îndeplini misiunea organizaţională declarată.

4. Durata pentru care prelucrăm datele

4.1. Ca principiu, Kyodai va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

4.2. În cazul în care sunteți client sau cursant, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Kyodai (de ex. în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru termenul de păstrare prevăzut de lege) de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

4.3. În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului, Kyodai va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Platformei. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mail-uri și/ sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea celor achiziționate și finalizarea ultimei comenzi active.

4.4. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Kyodai va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Kyodai pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4.5. În cazul în care sunteţi beneficiar al unui proiect Kyodai, datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului.

4.6. În cazul în care sunteţi membru simpatizant vă vom prelucra datele personale pe întreaga durată apartenenţei dumneavoastră în club şi o perioadă de 2 ani după ce această apartenenţă a luat sfârşit.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Kyodai poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Kyodai în desfășurarea activității prin intermediul Platformei (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, voluntari), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Platformei;

pentru participarea dumneavoastră și a celorlalți participanți înscriși de dumneavoastră la antrenamentul/evenimentul achizitionat;

pentru participarea dumneavoastră și a celorlalți participanți înscriși de dumneavoastră la proiectele Kyodai;

• pentru facturarea serviciilor/produselor achiziționate prin intermediul Platformei;

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Kyodai prin intermediul Platformei;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Platformei și a serviciilor derulate prin intermediul acesteia;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranța și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

6.1. Datele cu caracter personal furnizate către Kyodai pot fi transferate către parteneri şi finanţatorii noştri, inclusiv în afara României.

6.2. Scopul transferării datelor este cel precizat în capitolul 3.

7. Drepturile de care beneficiati

7.1. In condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

7.1.1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Kyodai, conform celor descrise în prezentul document;

7.1.2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Kyodai cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

7.1.3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Kyodai a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

7.1.4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

7.1.5. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

7.1.6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

• dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și

• dreptul ca aceste date să fie transmise de către Kyodai către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7.1.7. dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Kyodai sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Kyodai poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct.

7.1.8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;

7.1.9. dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

7.2. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Kyodai să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

7.3. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@kickboxing.ro.

7.4. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați politica de cookies.