YOUTH EMPOWERMENT THROUGH SPORT

0

Țări

0

Activități locale

0

Activități internaționale de învățare


0

Antrenamente

0

Participanți

Empowering este cuvântul meu preferat din acest proiect pentru că este cel care devine realitate.

Oana Spătariu

Participant

Context

Ideea realizării unui proiect cu tematica motivării prin sport a luat naştere în 2018, când tineri din organizaţia noastră ne cereau ajutorul şi îndrumarea. În urma unor discuţii am observat că acestora le lipseşte motivaţia şi încrederea în sine.


Intrând în detaliu, am descoperit că este o problemă întâlnită şi în ţările partenere. În 2017, conform unui studiu făcut de EUROSTAT, 17.2% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 de ani din Uniunea Europeana erau încadraţi în categoria NEET (Not in education, employment or training). Aceştia sunt tineri care nu lucrează, care nu urmează nici o activitate de formare profesională,

nici nu mai sunt în sistemul de educaţie. Datele colectate în 2019 ne arată că proporţia tinerilor din categoria NEET aferente țărilor partenere implicate în acest proiect este de 29,5% în Italia, 21,4% în România și 9,3% în Portugalia.


La acel moment, în organizaţia noastră, mai mult de jumătate dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani se confruntau cu: abandon şcolar (13.5%), şomaj (20%), probleme emoţionale (30%).


Pentru YES am gândit un set de activităţi locale şi internaţionale care să combată principalele cauze ale lipsei de motivaţie: lipsa unei calificări, lipsa încrederii în propria persoană, teama de eşec, teama de a-şi asuma responsabilitatea, setarea unor ţeluri nerealiste, gestionarea gresita a timpului, atitudinea pesimistă, etc.


Proiectul Youth Empowerment through Sport este un parteneriat strategic demarat ă, cofinanţat prmul Erasmus+ al Uniunii Europene, care a urmărit motivarea tinerilor printr-un ansamblu de activităţi, dar în special prin sport.

Parteneri:

Profilul participanților

Participanţii proiectului au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani din România, Italia şi Portugalia.

Un accent deosebit a fost pus pe incluziune şi desegregare, astfel, jumătate dintre participanţi au fost tineri tipici, iar cealaltă jumătate a fost compusă din tineri din grupuri vulnerabile (NEET, tineri cu risc de abandon şcolar, solicitanţi de azil şi refugiaţi, tineri cu dizabiliati).

În proiect au participat un număr total de 111 participanți dintre care: 34 NEET (tineri care nu au un loc de muncă, nu urmeaza o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), 18 tineri cu risc de abandon școlar și 63 de tineri cu posibilități reduse.

Criteriile folosite pentru selecția participanților au fost:

 • Cine va avea de câştigat cel mai mult din această experienţă?
 • Cine este mai interesat să-şi îmbunătăţească stilul de viaţă?
 • Cine este mai dispus să înveţe?
 • Cine este mai dispus să contribuie?
Scop și obiective

Scopul proiectului: Creşterea numărului de tineri motivaţi din zonele Bucureşti (Ro), Lisbona (PT) şi Modena (It).


Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Înlocuirea a minimum 10% a timpului petrecut pe internet şi social media cu activităţi sportive şi activităţi sociale.
 2. Creşterea gradului de angajabilitate a beneficiarilor proiectului;
 3. Creşterea expertizei organizaţiilor partenere.
Activitățile proiectului
 • Antrenamente de condiționare fizică, box, , autoapărare, kickboxing, silat, capoeira, mers nordic, stretching;
 • Provocări personale;
 • Practică de instructaj sportiv prin antrenamente coordonate de participanți și viitori instructori;
 • Îndrumare și mentorat pentru tinerii care se pregătesc pentru cursul de instructor sportiv;
 • Activități de voluntariat;
 • Sesiuni de coaching si consiliere;
 • Discuții 1 la 1 cu participanții;
 • Workshop-uri de educație non-formală cu teme precum: primul ajutor, alimentație sănătoasă, legislatia legată de autoapărare, adicții, utilizarea responsabilă a internetului și a rețelelor de socializare, sănătate mintală, meditație, bullying, etică sportivă, autocunoaștere, introducere în sporturi noi, auto-reflecție;
 • Întâlniri de socializare și activități de reconectare după pandemie;
 • Activități internaționale învățare, predare și formare.
Rezultate

Rezultatele proiectului vor fi prezentate în corelare cu obiectivele.

Principala metodă de evaluare a rezultatelor a fost o comparație dintre două formulare pe care participanții au trebuit să le completeze - unul la monentul în care s-au alăturat proiectului iar celălalt la finalul proiectului.

Scopul formularelor a fost sa evalueze status-ul de NEET/risc de abandon școlar, dar și de a ne ajuta să înțelegem situația curentă a participanților și dificultățile cu care se confruntă.

 

1. Înlocuirea a minim 10% din timpul petrecut pe internet și social media cu activități sportive și activități sociale, pentru cei minim 60 de participanți

 

Datele colectate prin formularele completate de tineri la începutul și la sfârșitul participării lor au relevat o scădere cu 9,43% a timpului petrecut pe rețelele de socializare, cu toate acestea, timpul petrecut în activități fizice a rămas neschimbat.

 

Acest obiectiv a fost atins doar parțial. Pandemia a avut un impact major în îndeplinirea obiectivului deoarece pe parcursul a 1,5 ani de proiect:

 • Principala metodă de lucru, activitățile fizice, a fost restricționată sau complet interzisă.
 • Școala, jobul, interacțiunea socială și alte activități s-au mutat în online. Și noi, la rândul nostru, a trebuit să ne adaptăm activitățile la mediul virtual, prin urmare și noi am contribuit la creșterea timpului petrecut pe rețelele de socializare și pe alte aplicații de internet. Cu toate acestea, am considerat că alternativa de a nu face aceste activități ar fi avut un impact negativ.
 • La începutul, majoritatea participanților a fost prezentă, dar după un timp interesul lor a început să scadă. În plus, o parte importantă a sporturilor de contact este să ai un adversar, cineva care te provoacă atât fizic, cât și mental. Un adversar este o „țintă” în mișcare, lucru care a lipsit complet în mediul virtual. Din această cauză, participanții și-au pierdut interesul pentru toate activitățile virtuale. Ei au continuat să petreacă timp pe internet pentru școală sau pentru a păstra legătura cu prietenii. A fost necesar să ne concentrăm atenția pe utilizarea responsabilă a internetului, mai degrabă decât să-l înlocuim timpul petrecut pe internet cu altceva. După ridicarea restricțiilor, unii dintre participanți au fost încă reticenți să reia activitățile sportive, fie pentru că s-au obișnuit să fie sedentari și au intrat într-o zonă de confort, fie pentru că încă erau reticenți în privința pandemiei.

 

2. Creșterea gradului de angajabilitate a beneficiarilor:

 • Chiar dacă cererea noastră pentru costuri excepționale pentru certificarea instructorilor sportivi a fost refuzată, am reușit să certificăm 8 instructori sportivi folosind alte surse de finanțare. Încă 2 tineri sunt in acum în pregătire;
 • 24 de tineri NEET din UK au primit certificare de "activatori ai artelor marțiale incluzive";
 • 52,94% dintre respondenții formularului și-au găsit un loc de muncă cu normă întreagă sau parțială pe perioada proiectului. Dintre acestia 55,55% sunt NEET sau cu risc de abandon. Pentru că este dificil să evaluăm impactul nostru asupra angajării tinerilor care nu lucrează domeniului sportiv am inclus în formular final o evaluare a dezvoltării celor mai importante competențe de angajare. Participanții au raportat o îmbunătățire mare sau foarte mare a următoarelor abilități de angajare: Comunicare (85,2%), Dorință de a învăța (76,5%), Responsabilitate (75%), Adaptabilitate (73,5%) și Creativitate (70,6%);
 • 40% dintre participanți s-au implicat în activități de voluntariat pe tot parcursul proiectului. De asemenea, am observat o creștere a inițiativei și o mai mare implicare socială;
 • 82% dintre respondenți au setate obiective personale și foloses o abordare SMART pentru stabilirea acestora. Am observat o mai bună auto-evaluare a obiectivelor proprii, mai ales în ceea ce privește gradul realizabilitate și corelarea cu timpul. Tinerii au devenit mai conștienți de pașii necesari pentru a-și atinge obiectivele, în special cu ajutorul coachingului și al consilierii;
 • 5 tineri și-au reluat studiile sau au început cursuri de formare, iar alți 8 au declarat că intenționează să-și reia studiile în viitorul apropiat;
 • 18 dintre participanții lucrează alături de organizațiile partenere ca voluntari sau angajați.


3. Creșterea expertizei organizațiilor partenere.

 • Avem o înțelegere mai bună asupra problemei, tinerilor NEET, a celor cu risc de abandon școlar și a altor grupuri vulnerabile datorita cercetării despre subiect și creșterea expertizei organizațiilor partenere;
 • Am creat ghidul "Understanding NEETs, dropouts and the use of sport in motivating young people";
 • Ne-am îmbunătățit managementul și implementarea de proiect, managementul și capacitatea financiară, managementul voluntarilor și capacitățile de lucru cu tinerii;
 • Ne-am extins metodele de lucru și experiența organizațională;
 • Am dezvoltat parteneriate noi cu organizații și instituții locale;
 • Am creat un grup de sprijin între parteneri;
 • Numarul membrilor și al voluntarilor din organizațiile partenere a crescut.

 Alte rezultate:

 • 111 participanții, dintre care: 34 NEET, 18 cu risc de abandon școlar, 63 cu oportunități reduse;
 • 2 întâlniri internaționale de învățare, predare și formare;
 • 4 întâlniri transnaționale de proiect;
 • 74 de activități locale de educație non-formală (ateliere, activități de voluntariat, sesiuni de coaching, practică și mentorat, întâlniri de socializare etc.);
 • 558 antrenamente locale pentru participanți;
 • 875 antrenamente coordonate de 34 dintre participanți, unii dintre ei fiind în pregătire pentru a deveni instructori sportivi;
 • 54365 social media reach.


 Prin observare directă putem afirma că participanții:

 • Și-au îmbunătățit tonusul muscular, mobilitatea și abilitățile motrice;
 • Au dobândit tehnici de arte marțiale și autoapărare;
 • Au învățat să gestioneze conflictele și situațiile de risc;
 • Au devenit mai încrezători în propria persoană;
 • Au devenit mai motivați;
 • Au devenit conștienți de convingerile lor limitative;
 • S-au implicat mai mult în societate;
 • Au devenit mai toleranți, incluzivi și empatici;
 • Și-au îmbunătățit competențele lingvistice;
 • Au devenit mai conștienți de diferențele culturale;
 • Au învățat despre: primul ajutor, alimentație sănătoasă, legislația legată de autoapărare, adicții, utilizarea responsabilă a internetului și a rețelelor de socializare, sănătatea mintală, meditație, bullying, etica sportivă, autocunoaștere, sporturi noi, auto-reflecție.

"Understanding NEETS, dropouts and the use of sports in motivating young people"

Impact

Participanti:

 • Tinerii au devenit mai deschiși și mai curioși în ceea ce privește sănătatea fizică și mintală și au devenit mai înclinați spre a duce un stil de viață activ și sănătos.
 • Au dobândit competențe și și-au dezvoltat abilitățile de angajare. Unii dintre participanți s-au angajat. Câțiva s-au angajat în domeniul sportului;
 • Am folosit desegregarea și incluziunea în toate activitățile noastre, amestecând tineri tipici cu diferite grupuri vulnerabile. Acest lucru a condus la reducerea stigmatizării, a prejudecăților, la promovarea diversității și creșterea toleranței și a acceptării.
 •  Instructorii sportivi creați în cadrul proiectului vor impacta la rândul lor comunitățile în care vor activa. Ei vor continua să promoveze sportul și beneficiile acestuia;
 • Tinerii și-au dezvoltat abilitățile de autoapărare și cunoștințele despre cum să reacționeze în situații periculoase;
 • Tinerii au învățat despre stabilirea obiectivelor SMART, au mai multe șanse să își stabilească obiective viitoare și să lucreze pentru realizarea acestora;
 • Au fost încurajați să ia inițiativă.
 • Cunoștințele de prim ajutor dobandite de participanți pot salva vieți;
 • Și-au îmbunătățit conștiința de sine și capacitatea de a-și exprimarea sentimente. Convingerile limitative au fost depășite prin încurajarea inițiativei și a greșelilor. De asemenea, au devenit mai conștienți de propriul proces de învățare;
 • Și-au îmbunătățit abilitățile sociale și abilitățile de a stabili conexiuni. Au devenit mai curioși despre alte culturi și limbi și și-au făcut prieteni peste granițe.
 • Tinerii au devenit mai implicați în societate și mai interesați să ajute.
 • Vor analiza știrile și alte informații de pe internet cu mai multă atenție și sunt înclinați să folosească internetul în mod responsabil;
 • Unii dintre participanți au devenit interesați să își reia studiile.

Organizațiilor partenere:

 • Acest proiect ne-a ajutat să avem o perspectivă internațională în ceea ce privește metodele de lucru, reglementări și management. Am devenit conștienți de beneficiile colaborărilor transnaționale;
 • Ne-am extins metodele și experiența organizațională de lucru și vom continua să le folosim pentru a avea impact asupra altor tineri. Am dobândit o mai bună înțelegere a tinerilor NEET și a abandonului școlar, ceea ce duce la creșterea capacității partenerilor de a lucra cu tinerii dezavantajați;
 • Cu ajutorul acestui proiect, am dezvoltat noi parteneriate, am crescut rețelele noastre de voluntari și numărul de membri pe care îi putem implica în proiecte viitoare;
 • Am crescut vizibilitatea organizațiilor noastre. Acest lucru a condus la noi propuneri de parteneriate cu o organizații locale pentru lucrul cu diferite grupuri dezavantajate;
 • Am îmbunătățit managementul proiectelor, managementul financiar, capacitatea financiară, capacitatea de muncă și abilitățile de lucru cu tineri.

 

Alți factori interesați:

 • Proiectul a fost un efort comun al celor trei organizații partenere alături de alte organizații locale care militează pentru rezolvarea problemelor sociale.
 • Familia participanților care s-au angajat acum au o libertate financiară mai mare;
 • Alte organizații interesate pot acum să citească și să folosească ghidul „Understanding NEETs, dropouts, and the use of sport to motivate young people";nderstanding NEETs, dropouts, and the use of sport in motivating young people

Understanding NEETs, dropouts, and the use of sport in motivating young people


Pentru a înțelege mai bine nevoile și dificultățile cu care se confruntă tinerii NEET și cei cu risc de abandon școlar, în cadrul proiectului am desfășurat o activitate de cercetare.

Rezultatele cercetării au fost compilate în ghidul „Understanding NEETs, Dropouts and the use of sport in motivating young people”.

Ghidul poate fi accesat gratuit accesând butonul de mai jos.

Sperăm să găsiți informațiile din ghid la fel de folositoare pentru munca voastra precum am facut-o noi.