Disciplină, muncă în echipă, încredere în sine. Ce-ar fi să adăugăm în cultura sportului încă două valori: echitate şi diversitate. Participă gratuit la o serie de antrenamente de arte marţiale adaptate pentru copii cu nevoii speciale şi copii tipici.


În sport vorbim aceeaşi limbă. Antrenamentele se desfăşoară, online, fizic şi hibrid, în fiecare luni şi miercuri de la ora 14:00. Pentru înscriere este necesară completarea formularului de mai jos. După completare vei primi un e-mail cu link de access şi alte informaţii relevante.

Succes este despre diferenţe. Despre a le recunoaşte, a le accepta şi despre cum ne pot ele îmbogăţi viaţa.

ÎNSCRIE-TE


Prin completarea acestui chestionar consimţiţi în mod expres, că sunteți de acord cu prelucrarea și înregistrarea datelor cu caracter personal (numele, imaginea și vocea) în mod gratuit de către Asociația Clubul Sportiv Kyodai (denumită în cele ce urmează “Aplicantul Start ONG”), constituită şi funcţionând în conformitate cu prevederile legii din România, având sediul social în calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, et. -, ap. 36, Bucureşti, Sector 3, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 16844/A/2016, cod unic de înregistrare 35613237 și de către Asociația Act For Tomorrow, cu sediul social în Călărași, Nr. de Ordine în Registrul Asociațiilor 13/AS/2018, Cod Unic de înregistrare 40019649, reprezentată prin Coșuleanu Andrei (denumită în cele ce urmează „Asociația program Start ONG”) în cadrul tuturor activităților/raportărilor/și nu numai, derulate în cadrul proiectului SUCCES, proiect declarat câștigător în cadrul programului Start ONG.

Citește mai mult...

Prin completarea chestionarului vă dați consimțământul pentru utilizarea de către Aplicantul Start ONG și de către Asociația program Start ONG a datelor mele cu caracter personal menționate anterior, precum și a imaginilor / secvenţelor video (materialului filmat) / citatelor/ rapoartelor / statisticilor / precum și a altor materiale elaborate în cadrul proiectului mai sus menționat, în scopuri legate de publicitate în orice fel de canale de comunicare (TV, internet, presă scrisă, Facebook, Instagram, site-uri etc.), precum și transmiterea către terți a acestor materiale, utilizarea acestora în scopuri publicitare și nu numai, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio altă autorizare din dumneavoastră, fără nicio pretenție financiară și fără limitare în timp a utilizării acestora.


De asemenea, vă dați consimțământul de a se folosi declaraţiile dumneavoastră în mijloace scrise sau digitale, precum și film la TV, pe Internet (pagini web, reţele de socializare, YouTube etc.) sau transmiterea acestora către terți, utilizarea acestora în scopuri publicitare, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio pretenție financiară din partea Aplicantului Start ONG și Asociației program Start ONG, fără nicio altă autorizare din partea dumneavoastră și fără limitare în timp a folosirii acestora.


În plus, declarați că ați luat la cunoştinţă faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, lege ce stă la baza reglementării atribuțiilor ANSPDCP, și Legii nr. 190/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, vă sunt garantate următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, dreptul de a vă adresa justiției.


Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere scrisă datată și semnată la adresa: calea Călăraşi, nr. 249, bl. 65, sc. 2, et. -, ap. 36, Bucureşti, Sector 3 (adresă Aplicant Start ONG) sau la strada Miletin, nr. 43, sector 3, București (adresa Asociație program Start ONG).


Datele sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea și securitatea prelucrării datelor și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate anterior.


Consimțămintele GDPR sunt preluate de către Aplicantul Start ONG, conform obligativității contractuale cu Asociația program Start ONG, și păstrate, în conformitate cu legea în vigoare, de către acesta.


2SUCCES este un proiect al Asociaţiei Clubul Sportiv Kyodai finanţat prin programul Start ONG, program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.